Projects update
MOORING WINCH OVERHAUL IN LACH HUYEN PORT - VIET NAM

MOORING WINCH OVERHAUL IN LACH HUYEN PORT - VIET NAM

Cập nhật: 02-01-2023 11:54:14 | Projects update | Lượt xem: 348

Bacviet Commercial and Shiptech Company in Viet Nam is the first choice when you need mooring winch repair and mainternance service. Xem thêm

GANGWAY AIR MOTOR MAINTENANCE IN VIET NAM.

GANGWAY AIR MOTOR MAINTENANCE IN VIET NAM.

Cập nhật: 25-12-2022 09:30:56 | Projects update | Lượt xem: 362

Bacviet Commercial and Shiptech Company is a first company provide gangway system repair and maintaining service for ships in Viet Nam. Xem thêm

ELECTRIC MOTOR REWINDING AT HONGAI PORT, VIETNAM

ELECTRIC MOTOR REWINDING AT HONGAI PORT, VIETNAM

Cập nhật: 16-12-2022 11:22:48 | Projects update | Lượt xem: 355

We would like to introduce Baviet Commercial and Shiptechnical Company which is mentioned Haiphong Shiprepair Company. We company is a leading field of Repair, rewinding Electric Motor for all types of Vessels at the Ports and anchorages of Vietnam. Xem thêm

MARINE ALTERNATOR REPAIR AND MAINTENANCE IN VIETNAM

MARINE ALTERNATOR REPAIR AND MAINTENANCE IN VIETNAM

Cập nhật: 12-12-2022 11:26:03 | Projects update | Lượt xem: 408

Bacviet Commercial and Shiptech Company is a leading company in Vietnam providing all services on ships including Marine Alternator repair and maintenance. Xem thêm

REPAIR ELECTRIC MOTOR 740KW IN VIETNAM

REPAIR ELECTRIC MOTOR 740KW IN VIETNAM

Cập nhật: 17-12-2021 01:08:53 | Projects update | Lượt xem: 671

Bacviet Commercial and Shiptech is leading company to provide repair/ rewinding of all types of Electric Motor in all ports  and anchorage of Viet Nam Xem thêm

INTERNAL AUDIT ISM - ISPS - MLC FOR VESSEL IN VIETNAM

INTERNAL AUDIT ISM - ISPS - MLC FOR VESSEL IN VIETNAM

Cập nhật: 17-11-2021 04:28:25 | Projects update | Lượt xem: 1033

Bacviet Commercial and Shiptech is leading Company in Vietnam to supply services: Internal Audit ISM - ISPS- MLC and Ship Inspection for all types of Vessels in the Ports and Anchorages, Vietnam. We also provide sservices: Ship Condition Survey for all kind of vessel at prtmial or anchorage of Vietnam Xem thêm

REPAIR ELECTRICAL FOR SHIP CRANE IN VIETNAM

REPAIR ELECTRICAL FOR SHIP CRANE IN VIETNAM

Cập nhật: 04-11-2021 01:39:49 | Projects update | Lượt xem: 753

Bacviet Commercial and Shiptech is leading Company in Vietnam to supply repair services Crane Electrical for all types of Deck Cranes for Vessel in the Ports and Anchorages, Vietnam. Xem thêm

UWS FOR SHIP IN VUNG TAU, VIETNAM

UWS FOR SHIP IN VUNG TAU, VIETNAM

Cập nhật: 13-10-2021 01:08:00 | Projects update | Lượt xem: 791

This project is carried out Underwater Survey -UWS for MV LISA  AUERBACH which is a General Cargo that was built in 2008 (13 years ago) and is sailing under the flag of Liberia. The capacity is 12684 t DWT, summer draft 8.8 meters. Her length overall (LOA) is 138.03 meters and her width is 21.35 meters. Underwater Survey the damage at Vung Tau outer anchorage which is far from Vung Tau boat station about 18.5 Km. Xem thêm

REPLACEMENT ANCHOR IN CAM PHA VIETNAM

REPLACEMENT ANCHOR IN CAM PHA VIETNAM

Cập nhật: 16-09-2021 02:39:30 | Projects update | Lượt xem: 794

This project is carried out for the BULK CARRIER Vessel JIU JHUA HAI 53377t DWT at Cam Pha anchorage, Vietnam. The job has been done smoothly within 4.0 hours Xem thêm

REPLACEMENT ANCHOR CHAIN FROM BITTER END IN CAM PHA VIETNAM

REPLACEMENT ANCHOR CHAIN FROM BITTER END IN CAM PHA VIETNAM

Cập nhật: 16-09-2021 12:55:36 | Projects update | Lượt xem: 1037

This project is carried out for the BULK CARRIER Vessel WADI ALBOSTAN 5730t DWT at Cam Pha anchorage, Vietnam. The job has been done smoothly within 6.0 hours and verified/ checked by LR Class Surveyor. Xem thêm

REPAIR CONTAINER FLAT RACK IN VIETNAM

REPAIR CONTAINER FLAT RACK IN VIETNAM

Cập nhật: 20-07-2021 12:42:43 | Projects update | Lượt xem: 738

This project is carried out for the Container Vessel PENANG BRIDGE at Haiphong Port alongside Vietnam. Container Flat Rack has been renewed almost all components and load test has been carried out before delivery on board. Xem thêm

UNDERWATER SHIP REPAIR IN VIETNAM

UNDERWATER SHIP REPAIR IN VIETNAM

Cập nhật: 19-07-2021 10:21:09 | Projects update | Lượt xem: 813

This project is carried out for the Container Vessel MOL CHARISMA (L316 x B46m x D13,6m) at Vung Tau outer anchorage which is far from the Vung Tau boat station about 20 Km. Xem thêm

UNDERWATER SURVEY FOR VESSEL IN VUNG TAU, VIETNAM

UNDERWATER SURVEY FOR VESSEL IN VUNG TAU, VIETNAM

Cập nhật: 19-07-2021 02:25:12 | Projects update | Lượt xem: 760

This project is carried out for the Container Vessel MOL Charisma ( 316 x 46m x 13,6m) at Vung Tau outer anchorage which is far from Vung Tau boat station about 20 Km. Xem thêm

SHIP'S BULBOUS BOW REPAIRS IN VIETNAM

SHIP'S BULBOUS BOW REPAIRS IN VIETNAM

Cập nhật: 12-06-2021 07:29:49 | Projects update | Lượt xem: 967

Replacing steel plates at Ship' Bulbous Bow is never easy for any shipyard in the world. Most of the permanent repair of the ship's Bulbous Bow is done by the ship's owners when the ship is on Drydock.   Xem thêm

QUẤN MÁY PHÁT ĐIỆN TẠI HẢI PHÒNG

QUẤN MÁY PHÁT ĐIỆN TẠI HẢI PHÒNG

Cập nhật: 21-05-2021 09:06:46 | Projects update | Lượt xem: 923

Công ty Bắc Việt có Trụ sở và Nhà xưởng đặt tại Thành phố Hải Phòng là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực sửa chữa / quấn mới các loại Máy phát điện, Động cơ điện tại khu vực Hải Phòng và các Tỉnh lân cận. Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho Khách hàng tất cả các ngày trong tuần và bất kỳ giờ nào trong ngày nếu Khách hàng có yêu cầu. Khách hàng có thể yêu cầu liên hệ chúng tôi rất dễ dàng qua các kênh: Di Động/ Zalo/ WhatsApp/ Wechat: +84904125520; Email: bacviet@haiphongshiprepair.com Xem thêm